Dokumentacja dla systemu Weles3

Instrukcja

Poniżej znajdą Państwo listę dostępnych tematów.
Dokumentacja dostępna jest w postaci dokumentów Google dostępnych on line.
Pliki te można pobrać w innych formatach lub wydrukować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Spis treści

Pierwsze kroki Gotowe przepisy administracyjne Gotowe przepisy księgowe
Wstęp Wideo Algorytmy rozszerzone Wprowadzanie bilansu otwarcia
Pierwsze kroki Cofanie naliczeń CIT
Odzyskiwanie hasła - właściciel lokalu Dziedziczenie stawek/algorytmów Cofanie księgowania odsetek
Podgląd dla właściciela lokalu (e-kartoteka) Import odczytów liczników Wideo Eksport zapłat do systemu bankowego
Podstawowe wydruki dla właścicieli Informacje właściciela/lokalu Import wyciągów bankowych
Obsługa interfejsu Wideo Przypisanie grup należności do podkont Księgowanie dekretów z VAT Wideo
Wyszukiwarka Korekty naliczeń Księgowanie kredytu - dekretacja
Zakładki modułów Naliczenia Wideo (naliczanie zaliczek) Naliczanie odsetek Wideo (nota odsetkowa)
Ochrona danych osobowych Wideo (wprowadzanie algorytmów) Wideo (naliczanie odsetek)
Okna dialogowe Wideo (wprowadzanie stawek) Wideo (stopy procentowe)
Obsługiwane przeglądarki Wideo (definicje nazw algorytmów) Wideo (automatyczne przeksięgowania)
Podanie danych kontaktowych Wideo (definicje nazw stawek) Wideo (kolejność przeksięgowań)
Indywidualna strona logowania Rozliczenia kosztów (RK) Wideo (naliczenie RK) Gupy kont właścicieli
Rozwiązywanie problemów z logowaniem Wideo (przykładowe RK) Płatności masowe (wpłaty elektroniczne)
Samouczek Wideo (stan rozliczeń) Raport dowolny
Księgowanie zaliczek Wideo (terminy RK) Wezwanie do zapłaty
Księgowanie dekretu Rozliczenie kosztów (RK) - przykład Tabela Wyszukiwanie księgowań
Wykup lokalu Rozliczenia liczników (RL) Wideo (księgowanie RL) Zamknięcie roku
Rozliczenie liczników Wideo (naliczenie RL) Przeksięgowania
Rozliczenie kosztów Wideo (analiza liczników) Złącz rozrachunki
Księgowanie wyciągów Wideo (wprowadzanie odczytów) Niestandardowy rejestr VAT
Opis funkcji Wideo (terminy rozliczeń) Gotowe przepisy ogólne
Zasoby/Funkcje Rozliczenie liczników przy wykupie lokalu Baza testowa
Zasoby/Elementy Rozliczenie liczników po stawce wynikowej Forum (widok administratora)
Zasoby/Zasoby Wykup lokalu wstecz Wideo (naliczenie korekty) Forum (widok właściciela)
Zasoby/Plan kont Wideo (wprowadzenie odczytów) Komentarze
Administracja/Funkcje Wideo (edycja stawek) Mrugnięcia
Administracja/Elementy Wideo (wprowadzenie danych) Pulpit zdalny
Administracja/Zasoby Wideo (dodanie właściciela) Schematy wydruków
Dekrety/Funkcje Wideo (dodanie lokalu) Uchwały
Dekrety/Elementy Wymiana licznika Udzielanie dostępu właścicielom Wideo
Dekrety/Dokumenty Zmiany naliczeń Usuwanie historii przeglądarki
Wydruki Współwłaściciele Wysyłka e-mail
Dokumenty Wysyłka SMS
Osoby Zgłoszenia
Konta FK Obrazy dla wydruków
Zasób Style wydruków
Dekrety Wysyłka listów (Evnelo)
Filtry wydruków