Dokumentacja dla systemu Weles3

Instrukcja

Poniżej znajdą Państwo listę dostępnych tematów.
Dokumentacja dostępna jest w postaci dokumentów Google dostępnych on line.
Pliki te można pobrać w innych formatach lub wydrukować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Spis treści

Pierwsze kroki Gotowe przepisy administracyjne Gotowe przepisy księgowe
Wstęp Wideo Algorytmy rozszerzone Wprowadzanie bilansu otwarcia
Pierwsze kroki Cofanie naliczeń CIT
Odzyskiwanie hasła - właściciel lokalu Dziedziczenie stawek/algorytmów Cofanie księgowania odsetek
Podgląd dla właściciela lokalu (e-kartoteka) Import odczytów liczników Wideo Eksport zapłat do systemu bankowego
Podstawowe wydruki dla właścicieli Informacje właściciela/lokalu Import wyciągów bankowych
Obsługa interfejsu Wideo Przypisanie grup należności do podkont Księgowanie dekretów z VAT Wideo
Wyszukiwarka Korekty naliczeń Księgowanie kredytu - dekretacja
Zakładki modułów Naliczenia Wideo (naliczanie zaliczek) Naliczanie odsetek Wideo (nota odsetkowa)
Ochrona danych osobowych Wideo (wprowadzanie algorytmów) Wideo (naliczanie odsetek)
Okna dialogowe Wideo (wprowadzanie stawek) Wideo (stopy procentowe)
Obsługiwane przeglądarki Wideo (definicje nazw algorytmów) Wideo (automatyczne przeksięgowania)
Podanie danych kontaktowych Wideo (definicje nazw stawek) Wideo (kolejność przeksięgowań)
Indywidualna strona logowania Rozliczenia kosztów (RK) Wideo (naliczenie RK) Gupy kont właścicieli
Rozwiązywanie problemów z logowaniem Wideo (przykładowe RK) Płatności masowe (wpłaty elektroniczne)
Samouczek Wideo (stan rozliczeń) Raport dowolny
Księgowanie zaliczek Wideo (terminy RK) Wezwanie do zapłaty
Księgowanie dekretu Rozliczenie kosztów (RK) - przykład Tabela Wyszukiwanie księgowań
Wykup lokalu Rozliczenia liczników (RL) Wideo (księgowanie RL) Zamknięcie roku
Rozliczenie liczników Wideo (naliczenie RL) Przeksięgowania
Rozliczenie kosztów Wideo (analiza liczników) Złącz rozrachunki
Księgowanie wyciągów Wideo (wprowadzanie odczytów) Niestandardowy rejestr VAT
Opis funkcji Wideo (terminy rozliczeń) Jednolity plik kontrolny (JPK)  
Zasoby/Funkcje Rozliczenie liczników przy wykupie lokalu Import/eksport dekretów
Zasoby/Elementy Rozliczenie liczników po stawce wynikowej Gotowe przepisy ogólne
Zasoby/Zasoby Wykup lokalu wstecz Wideo (naliczenie korekty) Baza testowa
Zasoby/Plan kont Wideo (wprowadzenie odczytów) Forum (widok administratora)
Administracja/Funkcje Wideo (edycja stawek) Forum (widok właściciela)
Administracja/Elementy Wideo (wprowadzenie danych) Komentarze
Administracja/Zasoby Wideo (dodanie właściciela) Mrugnięcia
Dekrety/Funkcje Wideo (dodanie lokalu) Pulpit zdalny
Dekrety/Elementy Wymiana licznika Schematy wydruków
Dekrety/Dokumenty Zmiany naliczeń Uchwały
Wydruki Współwłaściciele Udzielanie dostępu właścicielom Wideo
Dokumenty Usuwanie historii przeglądarki
Osoby Wysyłka e-mail
Konta FK Wysyłka SMS
Zasób Zgłoszenia
Dekrety Obrazy dla wydruków
Style wydruków
Wysyłka listów (Envelo)
Filtry wydruków
Narzędzia zewnętrzne
Obieg dokumentów