Błąd dodawania adresu

W przypadku pojawienia się błędu podczas wprowadzania adresu należy:

  • Upewnić się czy adres został podany w poprawnym formacie:

Imię Nazwisko

Ulica Numer

Kod Miejscowość

(System Weles sprawdza format adresu pod kątem ewentualnej wysyłki przez Envelo)

  • Lub w oknie "Weryfikacja adresu" wybrać opcję "Nie sprawdzaj struktury".