Błąd importu WB: "brak Konta FK"

  • Gdy przy imporcie pliku zwykłego/elektronicznego pojawi się błąd "brak konta FK dla rachunku:", należy przejść na zakładkę Edycji, i w danym rachunku zasobu WM, odszukać konta wyszczególnione w błędzie, a następnie przypisać im konto FK, na którym mają zaksięgować się te wpłaty
  • Po przypisaniu i zaakceptowaniu zmian, plik należy zaimportować ponownie z zakładki [Dodawanie]