Błąd importu WB: "brak rachunku"

  • Jeśli podczas importu plików elektronicznych, wystąpi "Błąd rachunku", należy zamknąć komunikat, przejść na zakładkę Rachunki bankowe i sprawdzić konfigurację dla rachunku bankowego głównego, dla którego są dokonywane importy.
  • Po ustawieniach konta FK rachunkowego, kont pozycji nierozpoznanych oraz nr konta głównego, należy zapisać konfigurację i dokonać importu plików ponownie