Blokada wyskakujących okien

Zdarza się, że po aktualizacjach przeglądarka blokuje wyskakujące okna/zakładki. Aby umożliwić poprawną pracę w systemie należy:

  • Zalogować się do systemu.
  • W pasku adresu strony internetowej, kliknąć na ikonkę kłódki.
  • W otwartym menu kontekstowym zezwolić witrynie na otwieranie wyskakujących okien.
  • Wrócić do zakładki z Weles3.
  • Wywołać funkcję systemu jeszcze raz - nowa zakładka powinna się otworzyć.

Uwagi:

  • Alternatywnym miejscem dodania wyjątków do Blokowania wyskakujących okien jest:

Opcje > Zakładka: Prywatność i Bezpieczeństwo > Sekcja: Uprawnienia

Wiersz: Blokowanie wyskakujących okien > Przycisk: Wyjątki