Księgowanie:

Błąd naruszenia ochrony odsetek DtOds

  • Błąd naruszenia ochrony odsetek występuje przy importach wyciągów lub edycji dekretów eWB, jeśli edytowane pozycje/kwoty są z zamkniętego już w FK okresu. Dotyczy to pozycji, które są na podkontach objętych naliczaniem odsetek.
  • Należy wtedy otworzyć stosowny miesiąc w FK: zakładka Dekrety -> menu Funkcje -> Otwieranie miesiąca w FK