Dodanie algorytmu

Dodanie algorytmu odbywa się poprzez zakładkę: "Administracja" -> menu: "Zasoby" -> "Edytuj algorytmy"


W nowym oknie należy:

  • w polu "Lokal" wybrać element struktury, w którym chcemy wprowadzić algorytm (najlepiej na najwyższym poziomie struktury nieruchomości),
  • w polu "Algorytm" wybieramy wcześniej zdefiniowaną nazwę algorytmu,
  • w polu "Data" wprowadzamy od kiedy ma obowiązywać algorytm,
  • w polach "Ilość" oraz "Stawka" definiujemy odpowiednio jak algorytm ma obliczać ilość oraz stawkę w części ryczałtowej,
  • opcjonalnie w polu "Stawka licznikowa" definiujemy jak algorytm ma obliczać stawkę w części ryczałtowej,
  • w polach "Grupa liczników" oraz "Typy liczników" (dostępnych po ustawieniu stawki licznikowej) ustawiamy na podstawie wskazań jakiego grupy/typu liczników system obliczać ma należności w części licznikowej,
  • kliknąć [Dodaj], aby dodać pozycję,
  • w polu "Hasło (F12)" wpisać własne hasło, po czym kliknąć [Zatwierdź].


Po dodaniu algorytmu system powinien zamknąć okno narzędzia.