Dodanie nazwy algorytmu

Dodanie nazwy algorytmów odbywa się poprzez zakładkę: "Zasoby" -> menu: "Elementy" -> "Nazwy algorytmów"


W nowym oknie należy:

  • w polu "ID" wpisać nowy, unikatowy nr algorytmu,
  • w polu "Nazwa" należy wpisać nową, unikatową nazwę algorytmu,
  • w polu "Grupa należności" wybrać odpowiednią pozycję,
  • w polach "Konto przychodów/kosztów" sprawdzić, czy zaproponowane przez system konta są prawidłowe,

jeśli nie - poprawić je na właściwe,

  • opcjonalnie uzupełnić pola "Stawka VAT" oraz "PKWiU",
  • kliknąć [Dodaj], aby dodać pozycję,
  • w polu "Hasło (F12)" wpisać własne hasło, po czym kliknąć [Zatwierdź] .


Po dodaniu nazwy algorytmu system powinien zamknąć okno narzędzia.