Struktura algorytmów

Narzędzie umożliwia podgląd historii zmian danego algorytmu (nadanego na strukturę główną, czy też indywidualnie na lokal)


W strukturze wskazujemy wybrany element -> menu: "Algorytmy" -> [klikamy na wybrany algorytm] -> menu "Widok" -> "Struktura algorytmów"

W nowym oknie podglądu będzie można podejrzeć jego zmiany do kolejnych księgowań.