Usunięcie algorytmu

Usunięcie algorytmu odbywa się poprzez zakładkę: "Administracja" -> menu: "Zasoby" -> "Edytuj algorytmy"

W nowym oknie należy:

  • w polu "Lokal" wybrać element struktury, z którego chcemy usunąć algorytm,
  • w polu "Algorytm" wybieramy algorytm, który chcemy usunąć,
  • w polu "Data" wprowadzamy datę usunięcia algorytmu,
  • w polach: "Ilość", "Stawka" oraz "Stawka licznikowa" ustawiamy "BRAK" poprzez wyczyszczenie ew. ustawionych pozycji,
  • kliknąć [Dodaj], aby dodać pozycję,
  • w polu "Hasło (F12)" wpisać własne hasło, po czym kliknąć [Zatwierdź].

Po usunięciu algorytmu system powinien zamknąć okno narzędzia.