Dodawanie danej

Aby wprowadzić wartość danej w konkretnym lokalu należy przejść do zakładki: "Administracja" -> menu: "Zasoby" -> "Edytuj dane"

W nowym oknie, należy:

  • w polu: "Lokal" wybrać interesujący nas lokal,
  • w polu: "Dana" wybrać żądaną daną,
  • w polu: "Data" wprowadzić od kiedy ma obowiązywać wartość danej,
  • w polu: "Wartość" wprowadzamy wartość danej,
  • kliknąć [Dodaj] aby pozycja dodała się do listy,
  • finalnie wpisać własne hasło w polu "Hasło (F12)", po czym kliknąć [Zatwierdź].

Po wprowadzeniu zmian system powinien zamknąć okno narzędzia.