Dodawanie nazwy danej

Aby wprowadzić nową nazwę danej należy przejść do zakładki: "Zasoby" -> menu: "Elementy" -> "Nazwy danych"

W nowym oknie należy:

  • w polu: "ID" wprowadzić niepowtarzalny numer identyfikacyjny,
  • w polu: "Nazwa" wprowadzić nazwę danej,
  • kliknąć [Dodaj], aby pozycja dodała się do listy,
  • wpisać własne hasło w polu "Hasło (F12)", po czym kliknąć [Zatwierdź].

Po wprowadzeniu zmian system powinien zamknąć okno narzędzia.