Sprawdzanie struktury danej w lokalach

Aby zobaczyć strukturę danej w lokalach należy:

  • W zakładce Administracja kliknąć na przycisk Dane.
  • Następnie zaznaczyć daną.
  • Przejść do Menu Widok > Struktura danych w lokalach.
  • Otworzy się nowe okno, w którym można prześledzić zmiany danej na przestrzeni czasu.
  • Przykładowo, na poniższym obrazku można zaobserwować:
    • Zmianę właściciela lokalu M02 15 stycznia - co za tym idzie przejście danej na nowego właściciela.
    • Zmianę wartości danej na lokalu M04 od 1 lipca.