Struktura danych

Narzędzie pozwala na podejrzenie w formie graficznej zmian wysokości danej w lokalu.

Sprawdzanie struktury danych w lokalu odbywa się poprzez: [wskazanie danego lokalu w drzewie struktury] -> menu: "Dane" -> [wybór żądanej danej] -> menu: "Widok" -> "Struktura danych"