Usuwanie zamiany danej

Aby przywrócić wartość domyślną danej należy:

  • Wejść do Menu Zasoby > Edytuj dane.
  • Z pola Lokal wybrać pożądanego właściciela.
  • W polu Dana ustawiamy daną której wartość chcemy przywrócić.
  • Następnie ustawiamy datę zmiany danej.
  • Jako Wartość wpisujemy wartość danej przed zmianą.
  • Klikamy dodaj.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy