Dodawanie grupy liczników

Aby dodać nową grupę liczników:

  • Wchodzimy w Zakładka Zasoby > Menu Elementy > Grupy liczników.
  • Dla nowego Typu ustawiamy ID, Nazwę wg poniższego zestawienia.
  • Klikamy Dodaj.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.