Dodanie licznika

Aby dodać licznik:

 • Wchodzimy w Menu zasoby > Edytuj liczniki.
 • Z pola Licznik wybieramy NOWY LICZNIK.
 • W polu Lokal określamy docelowe mieszkanie.
 • W następnych polach określamy grupę i typ licznika.
 • W polu Numer podajemy numer licznika - może on zawierać cyfry, litery i znali specjalne - maksymalnie 12 znaków.
 • Określamy datę założenia i legalizacji.
 • Podajemy odczyt początkowy.
 • Pole Prognoza może pozostać puste, można też wpisać ilość która naliczy się na zaliczce.
 • Podajemy lokalizację licznika (może pozostać pusta).
 • Klikamy Dodaj.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.