Dodawanie typu licznika

Aby dodać nowy typ licznika:

  • Wchodzimy w Zakładka Zasoby > Menu Elementy > Typy liczników.
  • Dla nowego Typu ustawiamy ID, Nazwę oraz Grupę wg poniższego zestawienia.
  • Klikamy Dodaj.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.