Import odczytów liczników

Przed przystąpieniem do importu odczytów należy określić Termin rozliczenia liczników (TRL) -> instrukcja


Import odczytów liczników odbywa się poprzez zakładkę: "Administracja" -> menu: "Funkcje" -> "Import danych"

W nowym oknie należy:

  • w polu "Dane" wkleić wcześniej przygotowaną tabelę z odczytami (przykładowa poniżej),
  • w polu "Hasło" wpisać własne hasło, po czym kliknąć [Zatwierdź]


Po zaimportowaniu danych system powinien zamknąć okno narzędzia.

Przykładowa tabela odczytów do importu w Weles3