Struktura odczytów

Narzędzie umożliwia podgląd historii zmian odczytów i zużycia na danym liczniku. Dzięki niemu będą mogli Państwo mieć wgląd w zmiany odczytów do kolejnych księgowań. Aby przejść do narzędzia należy:

  • Wybrać lokal z drzewa struktury.
  • Kliknąć przycisk: "Liczniki" - następnie wybrać interesujący nas licznik.
  • Z menu: "Widok" wybrać: "Struktura odczytów".