Struktura prognoz

Narzędzie umożliwia podgląd historii zmian prognoz na danym liczniku. Aby przejść do narzędzia należy:

  • Wybrać lokal z drzewa struktury.
  • Wybrać żądany licznik klikając na niego.
  • Z menu Widok wybrać Struktura prognoz.