Usunięcie odczytu wstecz

Aby usunąć odczyt dodany wstecz należy:

  • Przejść do Menu Zasoby > Edytuj odczyty wstecz.
  • Z pola Licznik wybrać pożądany licznik.
  • Następnie:
    • Jeśli usuwany odczyt który nie bierze udziału w zaksięgowanym rozliczeniu/korekcie, to w oknie nic nie wykonujemy - wpisujemy hasło i zatwierdzamy.
    • Jeśli usuwany odczyt który brał udział w zaksięgowanym rozliczeniu/korekcie, to usuwamy go przez kliknięcie na symbol niebieskiego kluczyka po prawej stronie okna. A następnie wpisujemy hasło i zatwierdzamy.