Usuniecie odczytu

Aby usunąć zwykły odczyt np. na 2012-01-22, należy ponownie dodać najbliższy, poprzedni odczyt czyli na 2012-01-01 o takiej samej wartości:

  • Przejść do zakładki Administracja->Liczniki.
  • Sprawdzić jaki jest poprzedni odczyt licznika.
  • Przejść do zakładki Administracja->menu Zasoby->Edytuj odczyty.
  • Wybrać licznik.
  • Podać datę odczytu.
  • Podać wartość odczytu.
  • Wybrać typ odczytu - jeśli zwykły to nie wybieramy nic.
  • Kliknąć "Dodaj" aby pozycja dodała się do listy.
  • Wpisać swoje hasło logowania i kliknąć Zatwierdź.
  • Jeżeli okno się zamknie oznacza to, że zmiana została przyjęta przez system.