Usuwanie licznika

Trwale usunięcie licznika jest możliwe tylko wtedy gdy licznik nie brał udziału w rozliczeniu oraz według jego prognozy nie zostały naliczone zaliczki.

Aby usunąć licznik:

  • Wchodzimy do Menu Zasoby > Edytuj liczniki.
  • Wybieramy licznik z listy.
  • Przechodzimy do ostatniego pola Usuwanie, wybieramy z niego Usuń.
  • Klikamy Dodaj.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.