Wprowadzenie odczytu

Aby dodać zwykły odczyt z datą np.2012-01-22 należy:

  • Przejść do zakładki Zasoby Administracja i wejść w menu "Zasoby/Edytuj odczyty".
  • Wybrać licznik.
  • Podać datę odczytu.
  • Podać wartość odczytu.
  • Wybrać typ odczytu - jeśli zwykły to nie wybieramy nic.
  • Kliknąć "Dodaj" aby pozycja dodała się do listy.
  • Wpisać swoje hasło logowania i kliknąć Zatwierdź.
  • Jeżeli okno się zamknie oznacza to, że zmiana została przyjęta przez system.