Zamknięcie licznika

Aby zamknąć licznik (dodać odczyt końcowy):

  • Wchodzimy w Menu zasoby > Edytuj odczyty.
  • Z pola Licznik wybieramy pożądany licznik.
  • W polu Data ustawiamy datę odczytu zamykającego licznik.
  • W polu Wartość podajemy odczyt licznika.
  • W polu Typ odczytu zaznaczamy: Końcowy - demontaż licznika (+ ew. dodatkowo inne opcje).
  • Klikamy Dodaj.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.