Cofanie naliczeń

Czasami zachodzi potrzeba wycofania zaksięgowanych już zaliczek, np. w skutek wykrycia błędu w liczbie osób. Aby to zrobić należy:

  • Przejść do Menu Obciążenia > Cofanie naliczeń.
  • Z pola Należność wybieramy dokument do usunięcia.
  • W polu Wycofaj księgowanie ustawiamy Tak.
  • W polu Usuń korekty ustawiamy Tak.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Uwagi:

  • Należności cofamy w odwrotnej kolejności do księgowania.
  • Należności cofamy po kolei, nie można cofać wybiorczo.
  • Podczas cofania usuwane są korekty bieżące.
  • Przy ponownym księgowaniu numeracja dokumentów może ulec zmianie - jest to szczególnie istotne przy wystawianiu Faktur VAT.