Dodanie terminu rozliczenia kosztów

Aby dodać termin rozliczenia kosztów należy:

  • Przejść do Menu elementy > Terminy rozliczenia koszów.
  • Z pola Składnik wybrać rozliczaną pozycję.
  • W następnych polach określić początek i koniec okresu rozliczeń.
  • Kliknąć dodaj.
  • Jeśli trzeba powtórzyć czynności dla nowego składnika.
  • Wpisać hasło i zatwierdzić.