Terminy płatności

Podczas księgowania należności nie określamy bezpośrednio terminu płatności dokumentów. Docelowy termin płatności będzie sumą ustawionej daty w polu Bazowy termin płatności oraz ilości dni określonej w niżej opisywanej funkcji. Dodatkowo będzie zależał od ustawionych opcji. Aby ustawić ilość dni doliczanych podczas księgowania należy:

 • W zakładce Administracja wybrać menu Elementy > Terminy płatności.
 • W nowo otwartym oknie, w polu Dokument wybrać typ dokumentu dla którego ustawiamy termin.
 • W polu Właściciel można wybrać osobę dla której określimy indywidualny termin. Jeśli pozostanie wybrane BRAK - pozycja będzie dotyczyła wszystkich.
 • W polu Dni określamy ilość dni która doda się do Bazowego terminu płatności określanego przy księgowaniu należności.
 • W polu Data bazowa określamy co ma być datą podstawową:
  • Bazowy termin płatności - określany przy księgowaniu należności.
  • Początek miesiąca - pierwszy dzień miesiąca w którym są księgowane należności.
  • Początek następnego miesiąca - Pierwszy dzień miesiąca po miesiącu w którym są księgowane należności.
 • W polu Dni wolne od pracy ustalamy czy system ma przesuwać docelowy termin płatności jeśli wypada on w dzień wolny od pracy.
 • Klikamy Dodaj.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Przykład z animacji poniżej, poprawiamy dni z 14 na 9, dzięki temu docelowy termin płatności zaliczek lipcowych będzie na dziesiątego dnia miesiąca . (bazowy termin płatności na 2012-07-01 + 9 dni )