Dodawanie nazwy stawki

  • Nazwy oraz ID Stawek są definiowane globalnie i są wspólne dla wszystkich WM w bazie. Ich zmiany, uwidaczniają się również w latach zamkniętych.
  • Aby dodać nową stawkę lub edytować nazwę/jednostkę dla aktualnej, przechodzimy na zakładkę Zasoby -> następnie menu Elementy -> Edytuj stawki
  • Filmik instruktażowy prezentuje utworzenie dwóch nowych stawek: jednej dla Wind (na wolnym ID 2002) oraz drugiej dla ZW w jednostkach [lok] (na wolnym ID 1202)
  • Nazwy [jednostek] w nazwach stawek są opcjonalne.