Dodawanie stawki globalnej

W celu dodania stawki globalnej (identycznej dla każdego lokalu w WM), należy przejść do:

Zakładka "Administracja" > menu "Zasoby" > "Edytuj stawki"

W nowym oknie należy:

  • w polu: "Lokal" wybrać najwyższy poziom struktury,
  • w polu: "Stawka" wybrać nazwę stawki, która będzie dodana,
  • w polu "Data" wprowadzić datę, od której wartość stawki będzie obowiązywać,
  • w polu "Wartość" wprowadzić wartość stawki,
  • w polu "Typ" wybrać rodzaj wprowadzanej stawki,
  • kliknąć [Dodaj] aby pozycja dodała się do listy,
  • w polu "Hasło" wpisać własne hasło, następnie zatwierdzamy klikając [Zatwierdź].