Struktura stawek

Narzędzie, umożliwia podgląd historii zmian danej stawki (nadanej na strukturę główną, czy też indywidualnie na lokal)

W strukturze wskazujemy wybrany element -> menu: "Stawki" -> [klikamy na wybraną stawkę] -> menu "Widok" -> "Struktura stawek"

W nowym oknie podglądu będzie można podejrzeć jej zmiany do kolejnych księgowań.