Usuwanie stawki indywidualnej

  • Stawki indywidualne, system zawsze pokazuje w przeliczeniach w odrębnej pod-pozycji (niezależnie od wartości stawki)
  • USUWAMY, POPRZEZ NADANIE PUSTEJ
  • Przed zmianami, najlepiej jest podejrzeć stawkę w dedykowanym narzędziu Widoku. Umożliwi to zorientowanie się, gdzie i od kiedy dana stawka jest nadana, a tym samym, ułatwi ustalenie, w jaki sposób nadać stawkę Pustą, aby otrzymać żądany wynik.
  • Celem podglądu w obrębie całej WM, klikamy w strukturze na najwyższy element (przykład WM1) -> następnie menu Stawki -> wybraną stawkę ->menu Widok -> Struktura stawek w lokalach
  • Przykład na filmiku instruktażowym, prezentuje stawkę indywidualną CO [m2] = 1,77zl , nadaną indywidualnie na lokal L01 od daty bieżącej 2016-08-01, a następnie z niego usuniętą, poprzez nadanie mu stawki PUSTEJ.
  • Stawki Puste, można nadawać również wstecznie, lecz nie podmienią one bezpośrednio zaksięgowanych naliczeń, a naliczą ew. dodatkowe korekty w bieżących.