Usuwanie zmiany stawki

Aby przywrócić wartość domyślną stawki należy:

  • Wejść do Menu Zasoby > Edytuj stawki.
  • Z pola Lokal wybrać pożądanego właściciela.
  • W polu Stawk ustawiamy stawkę której wartość chcemy przywrócić.
  • Następnie ustawiamy datę zmiany stawki.
  • Jako Wartość wpisujemy wartość stawki przed zmianą.
  • Klikamy Dodaj.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy