Dodanie lokalu do istniejącego właściciela

Aby dodać lokal do istniejącego właściciela należy przejść do zakładki: "Administracja" -> menu: "Zasoby" -> "Edytuj właścicieli"


W nowym oknie należy:

  • w polu "Lokal" wybrać lokal który chcemy przypisać,
  • w polu "Data" wprowadzić datę wykupu przez istniejącego właściciela,
  • w polu "Operacja" należy wybrać: "Istniejący właściciel",
  • w polach "Struktura" oraz "Dokument" zaznaczamy odpowiednio w jakiej strukturze ma znaleźć się lokal oraz jaki ma być wstawiany w nim rodzaj dokumentu,
  • w polu "Właściciel" wybieramy właściciela do którego chcemy dodać lokal,
  • kliknąć [Dodaj], aby pozycja dodała się do listy,
  • wpisać własne hasło w polu "Hasło (F12)", po czym kliknąć [Zatwierdź].


Po wprowadzeniu zmian system powinien zamknąć okno narzędzia.