Dodanie numerów kont bankowych

Aby dodać numery kont bankowych należy:

  • W Zakładce Administracja przejść do Menu elementy > Konta bankowe.
  • W polu Podkonto wybrać podkonto rozrachunkowe właściciela z którym ma być skojarzony numer rachunku.
  • W polu Konto Bankowe wpisać numer rachunku.
  • Kliknąć Dodaj.
  • Jeśli trzeba uzupełnić numery dla innych podkont.
  • Wpisać hasło i zatwierdzić.

Numery rachunków będą wyświetlane na wydrukach dla właścicieli po dodaniu wydruku: Wykaz do zapłaty.