Dodawanie współwłaścicieli

Wykup lokalu przez współwłaścicieli odbywa się poprzez

zakładkę: "Administracja" -> menu: "Zasoby" -> "Edytuj właścicieli"


W oknie narzędzia podczas wprowadzania pierwszego ze Współwłaścicieli:

  • w polu "Udziałowcy" zaznaczamy: "Właściciel główny",
  • klikamy [Dodaj],

Podczas wprowadzania kolejnego ze Współwłaścicieli:

  • w polu "Udziałowcy" zaznaczamy: "Współwłaściciel",
  • w polu "Udział" wpisujemy udział procentowy Właściciela którego obecnie wprowadzamy,
  • klikamy [Dodaj],
  • po wprowadzeniu wszystkich współwłaścicieli wpisujemy własne hasło w polu "Hasło (F12)", po czym klikamy [Zatwierdź].

Po wprowadzeniu zmian system powinien zamknąć okno narzędzia.