Dostęp dla właściciela

Aby właściciel miał dostęp do swojej e-kartoteki konieczne jest wygenerowanie loginu oraz nadanie mu tymczasowego hasła.

 • W tym celu z menu Funkcje wybieramy narzędzie Użytkownicy.
 • W nowym oknie, w polu Właściciel - zaznaczamy właściciela lub też większą liczbę osób jeśli jest taka potrzeba.
 • W polu Hasło - wpisujemy hasło tymczasowe, którego właściciel będzie musiał użyć podczas pierwszego logowania.
 • Dodajemy pozycję klikając [Dodaj].
 • Zmiany zatwierdzamy własnym hasłem i klikamy [Zatwierdź].

Uwagi:

 • W ten sam sposób wykonujemy reset hasła właściciela.
 • Aby zaznaczyć wszystkich właścicieli jednocześnie wystarczy wybrać opcję Wszyscy.
 • Jeśli obok osoby wyświetla się login to oznacza że miał już nadany dostęp do e-kartoteki.
 • Login właściciela jest przypisany do właściciela na stałe.
 • Login właściciela zawsze będzie miał postać ciągu cyfr - nie można tego zmienić.
 • Właściciel podczas pierwszego logowania zmieni hasło na swoje.
 • Jeżeli nadajemy dostęp właścicielowi pierwszy raz, będzie się mógł zalogować dopiero po ok 1 minucie od nadania hasła

Wygenerowany login oraz hasło należy przekazać właścicielowi. Do tego celu służy wydruk Dane logowania. Aby wygenerować taki wydruk należy:

 • Przejść do zakładki: Administracja > menu Funkcje > Wydruki.
 • W nowym oknie, przechodzimy do zakładki Osoby.
 • Następnie dodajemy wydruk Dane logowania oraz Tekst.
 • Z pola Właściciel wybieramy osobę lub większą liczbę osób, do których będzie adresowany wydruk.
 • W polu Tekst wprowadzamy informację o nadanym haśle.
 • Klikamy [Podgląd wydruku] (F12) aby system wygenerował wydruk.