Przesunięcie daty wykupu w przód

Aby przesunąć datę zmiany właściciela na późniejszą należy:

 • W zakładce Administracja klikamy na starego właściciela lokalu.
 • Sprawdzamy datę zmiany właściciela.
 • Przechodzimy do Menu zasoby > Edytuj właścicieli.
 • Z pola Lokal wybieramy lokal.
 • W polu Data ustawiamy obecnie ustawioną datę wykupu lokalu (błędną datę).
 • Pole Operacja > Istniejący właściciel.
 • Pole Udziałowcy > Właściciel główny.
 • W polu Polu Struktura wybieramy strukturę pod którą ma się znaleźć lokal.
 • W polu Dokument ustawiamy typ wystawianego dokumentu.
 • W polu Właściciel ustawiamy starego właściciela lokalu.
 • Klikamy Dodaj.
 • Powracamy do pola Data, ustawiamy nową, poprawną datę wykupu.
 • Pole Operacja > Istniejący właściciel.
 • Następne pola ustawiamy według uznania.
 • W polu Właściciel ustawiamy nowego właściciela.
 • Klikamy Dodaj.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Instrukcję stosujemy tylko dla miesięcy za które nie są jeszcze zaksięgowane zaliczki.