Przesunięcie daty wykupu w tył

Aby przesunąć datę zmiany właściciela na wcześniejszą należy:

 • W zakładce Administracja klikamy na nowego właściciela lokalu.
 • Sprawdzamy datę zmiany właściciela.
 • Przechodzimy do Menu zasoby > Edytuj właścicieli.
 • Z pola Lokal wybieramy lokal.
 • W polu Data ustawiamy wcześniejszą datę wykupu lokalu.
 • Pole Operacja > Istniejący właściciel.
 • Pole Udziałowcy > Właściciel główny.
 • W polu Polu Struktura wybieramy strukturę pod którą ma się znaleźć lokal.
 • W polu Dokument ustawiamy typ wystawianego dokumentu.
 • W polu Właściciel ustawiamy nowego właściciela lokalu.
 • Klikamy Dodaj.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Instrukcję stosujemy tylko dla miesięcy za które nie są jeszcze zaksięgowane zaliczki.