Zmiana właściciela

Aby wykonać wykup lokalu z datą 2012-01-22 należy:

 • Przejść do zakładki Zasoby Administracja i wejść w menu "Zasoby/Edytuj właścicieli"
 • Wybrać żądany lokal
 • Podać datę wykupu
 • Wybrać operację "Nowy właściciel"
 • W przypadku jednego właściciela wybrać Właściciel główny
 • Wskazać strukturę gdzie znaleźć ma się lokal po wykupie
 • Wybrać typ wystawianego dokumentu
 • Wybrać typ właściciela
 • Podać imię oraz nazwisko
 • Podać peny adres
 • Gdy adres jest nietypowy to wybrać "Nie sprawdzaj struktury", w przeciwnym wypadku pozostawić domyślne ustawienie
 • Podać potencjalne inne informacje dotyczące nowego właściciela
 • Kliknąć "Dodaj" aby pozycja dodała się do listy
 • Wpisać swoje hasło logowania i kliknąć Zatwierdź
 • Jeżeli okno się zamknie oznacza to, że zmiana została przyjęta przez system