Dodanie konta FK

Aby dodać konto FK, należy:

  • Przejść do zakładki Zasoby->menu Plan kont->Edytuj konta.
  • W polu Konto nadrzędne wybrać konto o jedną analitykę wyższą niż te, które chcemy teraz dodać.
  • W polu Numer podać numer konta.
  • W polu Nazwa podać nazwę konta.
  • W polu Usuwanie wybieramy Pozostaw.
  • Kliknąć w pole Dodaj.
  • Wpisać swoje hasło logowania i kliknąć Zatwierdź.
  • Jeżeli okno się zamknie oznacza to, że zmiana została przyjęta przez system.