Dodanie konta syntetycznego

Aby dodać konto syntetyczne, należy:

 • Przejść do zakładki Zasoby->menu Plan kont->Konta syntetyczne.
 • W polu Numer podać trzycyfrowy numer konta.
 • W polu Nazwa podać nazwę konta.
 • W polu Analityka podać analitykę konta. Analityka to określenie poziomów kont wraz z dostępną ilością na każdym z nich. Dla przykładu:
  • W polu Analityka podajemy 22, to analityka wygląda: 400-aa-bb
  • W polu Analityka podajemy 123, to analityka wygląda: 400-a-bb-ccc
 • W polu Konto podać rodzaj konta.
 • W polu Typ podać typ konta.
 • Kliknąć w pole "Dodaj".
 • Wpisać swoje hasło logowania i kliknąć Zatwierdź.
 • Jeżeli okno się zamknie oznacza to, że zmiana została przyjęta przez system.