Dodanie kontrahenta

Aby dodać kontrahenta, należy:

 • Przejść do zakładki Zasoby->menu Zasoby->Edytuj Kontrahentów.
 • W polu Kontrahent wybieramy NOWY KONTRAHENT .
 • W polu NIP podajemy NIP (lub pozostawiamy treść jaką podpowiada system).
  • Jeśli podamy NIP i klikniemy w Pobierz REGON, system odszuka kontrahenta i uzupełni pola Nazwa oraz Adres
 • W polu Nazwa podajemy nazwę kontrahenta.
 • W polu Klucz podajemy nazwę/skrót kontrahenta.
 • W polu Adres podajemy adres kontrahenta.
 • W polu Rachunek bankowy podajemy numer konta bankowego (lub pozostawiamy puste).
 • W polu Usuwanie ustawić Pozostaw.
 • Kliknąć w pole Dodaj.
 • Wpisać swoje hasło logowania i kliknąć Zatwierdź.
 • Jeżeli okno się zamknie oznacza to, że zmiana została przyjęta przez system.