Edycja dokumentu

Aby edytować dokument należy:

  • W zakładce Dekrety zaznaczyć dokument do edycji.
  • Z Menu dokumenty wybrać Edytuj dokument.
  • W nowo otwartym oknie, wybrać pozycję do edycji i kliknąć na symbol niebieskiego kluczyka po prawej stronie pozycji.
  • Pozycja powinna się przenieść do górnej części okna.
  • W górnej części okna dokonujemy poprawek - przykładowo poprawiamy kontrahenta na prawidłowego.
  • Klikamy Dodaj.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.