Księgowania wynikowe

Jedną z ostatnich czynności przed zamknięciem roku księgowego jest zrobienie księgowań wynikowych. Aby je wykonać należy:

  • W zakładce Dekrety wybrać z menu Dokumenty > Księgowania wynikowe.
  • W nowo otwartym oknie w polu Konto wynikowe wybieramy konto dla którego będziemy robić księgowania.
  • W niższej części okna możemy ręcznie edytować kwoty, jakie zostaną przeksięgowane na wynik dla poszczególnych składników. Tą opcje zazwyczaj pomijamy.
  • W tabelce są pokazane proponowane pozycje. Zawierają numer , nazwę oraz saldo Wn i Ma konta. Pozostawiamy tutaj tylko konta dla których ma zajść przeksięgowanie wynikowe. Zbędne pozycje usuwamy niebieskim kluczykiem po prawej stronie okna.
  • Po usunięciu zbędnych pozycji wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Po zniknięciu okna, na liście dokumentów powinien się pojawić dokument KW.

Uwagi:

  • Przed przystąpieniem do księgowania wynikowego trzeba zamknąć miesiące FK.
  • W tabelce podpowiedzą się tylko i wyłącznie konta 4xx i 7xx.
  • Dokument KW zostanie dodany na ostatni dzień zamkniętego miesiąca.
  • Stworzone dokumenty KW można ręcznie edytować do własnych potrzeb.