Księgowanie faktury kosztowej

Aby zaksięgować faktury kosztowe należy:

 • W zakładce Dekrety wejść w Menu Dokumenty > Dodaj dokument.
 • W nowo otwartym oknie w polu Typ dokumentu FK ustawiamy Faktury.
 • W polu Data księgowania wskazujemy datę zadekretowania dokumentu.
 • Jako opis dokumentu można zastosować wzór: Koszty mm/rrrr.
 • Pole LP - będzie się powiększało automatycznie.
 • W polu Data pozycji ustawiamy datę operacji księgowej.
 • W polu Termin płatności ustawiamy termin płatności faktury.
 • W polu Konto Wn - zazwyczaj wskazujemy konto kosztowe 400-.....
 • W polu Konto Ma - zazwyczaj wskazujemy konto kontrahenta 202-.....
 • W polu dowód pisujemy numer faktury.
 • W polu treść opisujemy pozycję.
 • W polu Wartość podajemy kwotę brutto z dokumentu.
 • Pole St. VAT - pomijamy - pozostawiamy bez zmian.
 • Klikamy dodaj.
 • Wprowadzamy następne Faktury kosztowe dotyczące danego miesiąca.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Do wprowadzania pozycji można w każdej chwili powrócić, zaznaczając dokument > Menu dokumenty > Edytuj dokument.