Księgowanie wyciągu bankowego

Aby zaksięgować wpłaty właścicieli należy:

 • W zakładce Dekrety wejść w Menu dokumenty > Dodaj wyciąg bankowy.
 • W nowo otwartym oknie, z pola Konto wybieramy rachunek bankowy dla którego będziemy wprowadzać wpłaty.
 • Następnie określamy datę księgowania dokumentu.
 • Jako opis dokumentu można zastosować wzór: WB mm/rrrr.
 • W polu Domykanie konta można wybrać, czy wprowadzone pozycje mają być zbilansowane jedną pozycją na koncie 131-xx (Zbiorczo), lub czy każda pozycja ma być bilansowana osobno (Indywidualnie).
 • Pole LP - będzie się powiększało automatycznie.
 • W polu Data pozycji ustawiamy datę operacji bankowej.
 • W polu Operacja określamy czy wprowadzana pozycja jest operacją przychodzącą czy wychodzącą.
 • W polach Konto Wn lub Konto Ma - w zależności od wybranego typu operacji - określamy konto:
  • Wpłata - Wpłata właściciela - Konto Ma - 201-1-0000001-1
  • Wpłata - Odsetki - Konto Ma - 760-xx Przychody finansowe
  • Wypłata - Zapata kontrahentowi - Konto Wn - 202-xxxxxxxxx
  • Wypłata - Prowizje bankowe - Konto Wn - 400-2-001-xxx Koszty bankowe lub 761-xx Koszty finansowe
 • W polu Treść opisujemy operację.
 • W polu Wartość podajemy kwotę operacji.
 • Klikamy Dodaj.
 • Wprowadzamy wszystkie następne pozycje.
 • Wprowadzamy hasło i zatwierdzamy.

Do wprowadzania operacji bankowych można w każdej chwili powrócić, zaznaczając dokument > Menu dokumenty > Edytuj dokument.