Otwieranie miesięcy FK i cofanie odsetek

Aby otworzyć zamknięty miesiąc FK lub cofnąć odsetki należy:

  • W zakładce Dekrety, kliknąć na Menu Funkcje > Otwieranie miesiąca FK.
  • W nowo otwartym oknie, w polu Cofany miesiąc pokaże się miesiąc dla którego zajdzie zmiana.
  • W polu Cofanie miesiąca potwierdzamy że otwieramy miesiąc.
  • W polu Cofanie odsetek potwierdzamy cofnięcie ewentualnych odsetek.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Uwagi:

  • Miesiące otwieramy pojedynczo.
  • Pole Cofanie odsetek pojawia się tylko wtedy gdy, w cofanym miesiącu są zaksięgowane systemowe odsetki.
  • Zawsze przy cofaniu odsetek jest otwieramy miesiąc, przy ponownym naliczeniu odsetek trzeba go ponownie zamknąć.
  • Cofanie odsetek należy robić z ostrożnością i w ostateczności - wszelkie zmiany na kontach 201 mogą spowodować że ponownie naliczone odsetki będą inne niż pierwotne.